ONLINE KUPNJA ULAZNICA
EUROPA CINEMAS / MEDIA
Europe Cinemas
POLITIKA PRIVATNOSTI
Politika privatnosti
POU DARUVAR
Početna
O nama
Kino dvorana
Kino program
Obrazovanje
Kultura
Kontakt
Dokumenti
Amatersko kazalište Daruvar
O nama
Preporučeni linkovi
www.daruvar.hr
KUD Kamen Sirač
Teatar.hr
HRVATSKA ZAJEDNICA PUČKIH OTVORENIH UČILIŠTA
 Vacom računala
Daruvarski portfolio
 Krugoval Garešnica
Radio Daruvar
Facebook


 

Dokumenti Ispis E-mail

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o ustanovama

Financijski plan 2019.

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravo na pristup informacijama

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu pučkog otvorenog učilišta

Odluka o visini naknada troškova za pristup informacijama

Statut Pučkog otvorenog učilišta Daruvar

Financijski izvještaj 2017.

Financijski izvještaj 2018.

Financijski izvještaj 2019.

Donacije 2019.

Plan rada za 2019.

 

Ovaj tjedan u kinu

Od 29. 10. do 1. 11.

 

Od 30. 10. do 1. 11.

Uskoro u kinu

Od 5. 11. do 8. 11.

 

Od 5. 11. do 8. 11.

______________________

 

Od 12. 11. do 15. 11.

 

Od 13. 11. do 15. 11.

______________________

 

Od 20. 11. do 22. 11.

 

Od 19. 11. do 22. 11.

 Copyright by www.pou-daruvar.hr • 2008. • Izrada: Studio Cinema Daruvar