Dokumenti

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o ustanovama

Financijski plan 2019.

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravo na pristup informacijama

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu pučkog otvorenog učilišta

Odluka o visini naknada troškova za pristup informacijama

Statut Pučkog otvorenog učilišta Daruvar

Financijski izvještaj 2017.

Financijski izvještaj 2018.

Financijski izvještaj 2019.

Donacije 2019.

Plan rada za 2019.