O nama

• Mail – info@pou-daruvar.hr

• Telefon 043 331 440

Pučko otvoreno učilište Daruvar je kulturno-obrazovna ustanova kojoj je osnivač grad Daruvar, i član je Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih RH kao i Zajednice za obrazovanje odraslih pri HGK.

Svojom širokom lepezom djelatnosti , kroz svojih 60 godina postojanja i djelovanja, POU Daruvar postalo je prepoznatljivo središte kulturnih i obrazovnih sadržaja na širem području grada Daruvara te županije Bjelovarsko- bilogorske, a njegovim programima služe se i korisnici iz susjednih županija.

Pučko otvoreno učilište Daruvar svu nastavu održava u prostorima dviju učionica , a za potrebe većih seminara ili skupova ima polivalentnu kino-dvoranu, najmodernije uređenu sa 286 sjedala , digitalnim projektorom Barco DP2K – 15C kao i DOLBY digitalno ozvučenje.

Osnovne djelatnosti Učilišta su kultura i obrazovanje.

U obrazovnom području Učilište nudi razne obrazovne programe, od škole stranih jezika, informatičke škole do ostalih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja kao i hobi programe.
Na kulturnom području Učilište organizira mnogobrojne glazbeno-scenske manifestacije: kazališne predstave, koncerte, kino predstave, prigodne akademije, festivale, izložbe i sl.
Naša ustanova osnovana je 1961.godine kao Narodno sveučilište te je tijekom vremena mijenjala svoje ustrojbene oblike i sadržaje: u sastavu sveučilišta bili su auto-škola, Radio-Daruvar, knjižnica, te u dva navrata glazbena škola.

Od 1999. godine, sukladno zakonskim odredbama te odlukama osnivača, naša ustanova djeluje pod nazivom Pučko otvoreno učilište, na čijem je čelu ravnatelj.

Pored navedenih osnovnih djelatnosti POU skrbi i o razvitku kulturnog amaterizma u gradu Daruvaru (Gradska limena glazba, mažoretkinje, amatersko kazalište, dramske i dr. sekcije).
Ustanova se dijelom financira iz dotacija proračuna , a dijelom ostvaruje prihod pružanjem svojih usluga na tržištu kao i sredstvima putem javnih natječaja i projekata.

Učilište u okviru redovne djelatnosti surađuje sa srodnim ustanovama i ostalim strateškim partnerima, putem obrazovnih Zajednica kojih je član , Ministarstvima kulture i obrazovanja, Obrtničkom komorom te raznim Udrugama i ustanovama.


Članica je EUROPE CINEMA-europske fondacije za support europske kinematografije.

Skip to content