Obrazovanje

Tečajevi
Obrazovanje odraslih, ali i obrazovanje svih uzrasta, uključujući đa-čkih, jedna je od osnovnih djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Daru-var.

Većinu programa Učilište izvodi uz odobrenje za rad Ministarstva obrazovanja išto znači da ne traju manje od 120 sati te da ih, po uspješnom završetku, pola-znici mogu upisati u svoje e-radne knjižice. Z
Ostale programe, ništa manje kvalitete, a potrebite u svakodnevnom poslova-nju i življenju, Učilište također kontinuirano nudi svim svojim polaznicima, a programe realiziraju priznati stručnjaci i profesionalni predavači.

Polaznicima nudimo:

 1. Škola stranih jezika
 2. Škola informatike
 3. Osposobljavanje za samostalnog knjigovođu
 4. Osposobljavanje za osnovne poslove zidara, tesar, parketara, fasa-dera, keramičara i montera suhe gradnje
 5. Osposobljavanje za wellness terapeuta
 6. Osposobljavanje za masera/ maserku
 7. Osposobljavanje za njegovatelja/ njegovateljicu
 8. Osposobljavanje za gerontodomačicu/gerontodomaćina
 9. Osposobljavanje za vinogradara i podrumara
 10. Osposobljavanje za barmena/ barmenicu
 11. Osposobljavanje za spremača/ spremačicu
 12. Osposobljavanje za poslove pečenja voćnih rakija
  te ostale programe sukladno interesima polaznika, poduzeća, jedinica lokalne samouprave i dr.
 13. Škola stranih jezika
 • engleski
 • njemački
  (vrtićki, dječji, teenagerski, odrasli – početni i napredni stupnjevi)
 1. Škola informatike
  Osposobljavanje za računalnog operatera- (120 sati)
  Od osnovnih pojmova informatike, operativnog sustava i upravljanja datotekama do obrade teksta u word-u, powerpoint prezentacija i kori-snih informacija u korištenju interneta. Program za operatera sukladan je i programu ECDL-a pa je ujedno i priprema za moguće polaganje u ECDL testnim centrima. Također je odobren od Ministarstva pro-svjete i športa te se upisuje u radnu knjižicu.

Osposobljavanje za računalnog servisera- (130 sati)
Tečaj kompjuterskog opismenjavanja za pojedince ili poduzeća/ ustanove – uredsko poslovanje
(Windowsi , Word, Excel kao i korištenje Interneta)- 60 sati. Za pravne osobe i grupe od 8- 10 polaznika možemo program prilagoditi vašim že-ljama i potrebama.
Osposobljavanje za digitalnog fotografa i grafička priprema- (130 sati)

3 . Osposobljavanje za samostalnog knjigovođu (152 sati)
Cilj tečaja je osposobiti polaznika za samostalno vođenje knjigovods-tva privatnih poduzetnika. Uz primjenu računala u računovodstvu nau-čite voditi poslovne knjige poduzetnika i njima izjednačenih poreznih obveznika. Program je odobren od Ministarstva prosvjete i športa te se upisuje u radnu knjižicu.

 1. Osposobljavanje za osnovne poslove zidara, tesara, parketara, keramičara i montera suhe gradnje- verificirano – (130 sati)
 2. Osposobljavanje za wellness terapeuta (238 sati)
 3. Osposobljavanje za masera/ maserku (213 sati)
 4. Osposobljavanje za njegovatelja/ njegovateljicu (500 sati)
 5. Osposobljavanje za barmena/ barmenicu (120 sati)
 6. Osposobljavanje za spremača/ spremačicu (152 sati)
 7. Osposobljavanje za poslove pečenja voćnih rakija (120 sati)

Upisi su u tijeku svakog radnog dana od 7 do 15 sati u Pučkom otvo-renom učilištu,Trg kralja Tomislava 14a, DARUVAR ili na tel. (043) 331-440 te na e- mail: info@pou-daruvar.hr

Skip to content