Senzorna kino projekcija za članove Udruge “Korak dalje”

17. svibnja u 17 sati održana je organizirana senzorna kino projekcija crtića “Ainbo” samo za članove udruge “Korak dalje” .Senzorna projekcija podrazumijeva utišani ton te stalno upaljeno prigušeno svjetlo kako bi osobe s posebnim potrebama moglenesmetano šetati za vrijeme filma i kako ih preglasan ton ne bi iritirao. Naše kino se tako, po inicijativi Hrvatskog filmskog saveza, pridružilo hrvatskim kinima koja pokazuju razumijevanje za osobe s posebnim potrebama, a nadamo se da će ovaj projekt zaživjeti i prerasti u tradiciju.

Skip to content